Aranżacja wnętrz,  Architektura,  Nieruchomości

Kwestie jakie należy wziąć pod uwagę kupując nieruchomość mieszkalną – część 3

Wracam dziś do tematu "7 rzeczy jakie należy wziąć pod uwagę kupując mieszkanie", będzie to kolejna cześć cyklu, w której opiszę trzy z podjętych na początku aspektów. Już na wstępie postanowiłam pogrupować wymienione wcześniej kwestie, ponieważ niektóre z nich są ze sobą ściśle powiązane lub wynikają z siebie bezpośrednio.

  • plany na przyszłość – rodzina, praca, zmiany

  • lokalizacja w skali miasta

  • otoczenie – dostęp do usług i rekreacji

Zarówno w tym jak i w poprzednim wpisie cyklu – część 2, nie bez przyczyny został zdublowany jeden z punktów, a mianowicie Plany na przyszłość. W kontekście kolejnych wątków jakie będę dziś zgłębiać, nasze plany i założenia na najbliższe lata mają kolosalne znaczenie. Zakładam, że zgodnie z poprzednimi radami, przeanalizowaliśmy nasze realne plany na najbliższe 3-5 lat. Wiemy hipotetycznie jak będzie wyglądać nasza lub najemców codzienność i jakie potrzeby będą konieczne do zaspokojenia przez mieszkanie i jego okolicę.

W temacie przyszłości nie sposób nie wspomnieć o kwestii planów w stosunku do terenów, na których znajduje się nieruchomość, bezpośredniej okolicy, czy dzielnicy. Podstawowym dokumentem jaki reguluje założenia dotyczące planowanej przyszłości i zagospodarowania ww. terenów jest MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) lub bardziej ogólne SUiKZP (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Szczegółowo zajmę się tym i innymi tematami formalno-prawnym w ostatnim wpisie cyklu. Niezaprzeczalnie jednak nasze plany, powinny uwzględniać i być spójne z tym co planowane jest w naszej bezpośredniej okolicy.

Wybierając nieruchomość jednym z ważniejszych czynników jest lokalizacja w skali miasta. Czynniki determinujące wybór można podzielić na subiektywne i obiektywne. Te pierwsze to nasze nawyki i przyzwyczajenia. Najzwyczajniej w świecie lubimy miejsca, które znamy, w którym jest nam dobrze i które dobrze nam się kojarzą. Takie myślenie jest dość złudne i ryzykowne ponieważ, nieznane nie koniecznie musi być gorsze. Warto poczytać opinie o innych osiedlach, porozmawiać z specjalistami z branży lub znajomymi. Poznanie opinii innych może pokazać nam korzyści, o których nie mieliśmy pojęcia. Kolejna kwestia to umiejscowienie mieszkania w stosunku do często odwiedzanych przez nas miejsc, zarówno obecnie jak i w planowanej przyszłości. Dom, praca, rodzina, bliscy znajomi, szkoła itd. w zależności od środka transportu jaki preferujemy: samochód, komunikacja zbiorowa, czy rower należałoby przemyśleć możliwości i czas przemieszczana się w tkance miasta.

Obiektywne czynniki decyzyjne w kwestii lokalizacji nieruchmości do zamieszkania to wszelkiego rodzaju rankingi dostarczające informacji o miejscach przyjaznych do życia. Kolejny aspekt to zróżnicowanie cen transakcyjnych w zależności od lokalizacji nieruchomości w ramach dzielnic, czy osiedli. Wszystkie elementy warto przeanalizować i wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji.

Mieszkania, osiedla mieszkalne, czy domy jednorodzinne nie są oderwane od miejsca i zastanej sytuacji, a często je tak traktujemy. Rozważmy połączenia komunikacyjne, transport zbiorowy, infrastrukturę drogową, sąsiednią zabudowę, dostęp do usług zarówno publicznych jak i prywatnych oraz miejsca możliwej rekreacji i wypoczynku. Jest bardzo wiele czynników, które wpływają na komfort naszego życia, funkcjonowania w społeczeństwie i mieszkania. Duże znaczenie ma to, co znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie i jak jesteśmy w stanie funkcjonować w "wyznaczonej" nam przestrzeni.

Wiele instytucji publicznych i prywatnych analizuje nasze zachowania społeczne, szacuje parametry typu, optymalna odległość miejsca zamieszkania od przystanku komunikacji zbiorowej, czy parku. Wszystko to w duchu bardzo ważnej doktryny i coraz częściej stosowanej polityki zrównoważonego rozwoju. Często nie zdajemy sobie sprawy jak otoczenie kształtuje nasze życie i wybory jakie podejmujemy każdego dnia. Kolejny raz powtórzę, iż warto kierować się zasadą, że to mieszkanie jest dla nas, a nie my dla niego. Nie ma złych rozwiązań i decyzji w tej kwestii, ważne jednak, by wybór był Nasz, przemyślany i świadomy, tak, aby podczas użytkowania mieszkania nic nas nie zaskoczyło.