Inspiracje,  Miasto,  Nieruchomości,  Planowanie Przestrzenne

Filip Springer „13 pięter” – recenzja

Długo zastanawiałam się jak podejść do recenzji „13 pięter”, a to dlatego, że nie łatwo książkę „oderwać” od autora, jego dorobku i działalności. Filip Springer to polski reporter i fotograf, charakteryzujący się bezkompromisowym, trafiającym w punkt i ciekawym spojrzeniem na świat, architekturę i miasto. Na jego stronie można znaleźć jego dotychczasowy dorobek http://filipspringer.com/?lang=pl , a codzienne spojrzenie na świat i miasto na Fanpagu autora https://www.facebook.com/FilipSpringer.

Filip Springer przeanalizował polską architekturę, planowanie przestrzenne przed i powojenne od A do Z. Jest autorem funkcjonującego, kolokwialnego sformułowania „pastelozy” w krajobrazie. Jego książki otwierają oczy, są ważne zarówno historycznie jak i współcześnie w obliczu następujących przemian m.in. przyjętej niedawno ustawy Lex Deweloper – Specustawy Mieszkaniowej, czy wcześniej Lex Szyszko.

13 pięter, wydana w 2015 roku, przez wydawnictwo Czarne https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/13-pieter bardzo szybko stała się głośna i szeroko dyskutowana. Autor wnikliwie analizuje historie Polskiego mieszkalnictwa i planowania przestrzennego od czasów międzywojennych, po czasy współczesne. Książka ma charakter reportażowy, chronologicznie opisujący wydarzenia i ich okoliczności. Każde tytułowe piętro przybliża nas do dnia dzisiejszego i obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. Metafora ta jest o tyle trafna, iż wszystkie decyzje, prawa i ustawy, stanowiły fundament i kolejne piętra sytuacji i problemu mieszkalnego jaki mamy dzisiaj.

Autor wnikliwie i rzetelnie na podstawie publikacji, reportaży, ale przede wszystkim relacji polityków, naukowców i zwyczajnych ludzi przedstawia przyczyny, działania i skutki postępujących po sobie historycznych wydarzeń. Lektura otwiera oczy na rzeczywistość w jakiej żyjemy. Obrazuje preludium zdarzeń jakie miały miejsce i które doprowadziły do takiego, a nie innego stanu rzeczy w mieszkalnictwie. Książka jest też poniekąd studium socjologicznym społeczeństwa polskiego, naszych zachowań, pragnień i podejmowanych decyzji. Ukazuje nam pułapki w jakie wpadliśmy, manipulacje, interesy różnych grup politycznych i instytucjonalnych publicznych i prywatnych.

Publikacja nie jest z pewnością opracowaniem branżowym i skierowanym jedynie do osób interesujących się nieruchomościami, czy historią. Jest lekturą dla każdego z nas, ponieważ każdego z nas historia polski dotyka bezpośrednio. Jesteśmy uczestnikami codzienności, a tym samym pokłosia różnych decyzji osób zarządzających krajem kiedyś i dzisiaj. Kiedy kończymy czytać książkę, czuje się niedosyt, niedosyt informacji i wiedzy o kolejnych wydarzeniach bieżących latach. Jest jednak coś ważniejszego w tej niekomfortowej sytuacji, a mianowicie ogromna wiedza historyczna i życiowa, która miejmy nadzieje pomoże nam kształtować poprawne decyzje osobiste i społeczne i bezpieczne 14 i kolejne piętra.