• Aranżacja wnętrz,  Nieruchomości

    Cześci wspólne inwestycji budowlanych – wnętrza

    Aranżacje klatek i części wspólnych inwestycji mieszkaniowych i użyteczności publicznej, to jedna z gałęzi, którą zajmuje się architektura wnętrz. Z racji faktu, iż inwestorem zlecającym projekt jest sektor komercyjny lub państwowy, często nie zdajemy sobie sprawy z faktu, jakimi prawami rządzi się przygotowanie tego typu opracowań. Przede wszystkim, w przeciwieństwie do wykończenia mieszkań i pomieszczeń prywatnych, części wspólne podlegają ścisłym przepisom prawa, a przed oddaniem do użytkowania wymagają odbiorów stosownych służb. Najważniejszy dokument, którego wymogi muszą spełniać wnętrza inwestycji to Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Najnowsza wersja ustawy weszła w życie z dniem 01.01.2018. W kontekście osób prywatnych kwestie związane z wykończeniem wnętrz części wspólnych mogą…